AetsveldGrill BBQ Party Catering 
 


Repro VU Print Service

Repro VU print services verzorgt druk- en printwerk primair voor studenten, medewerkers en
bedrijven rondom de VU Campus. 


Orderbegeleiders geven je advies over materialen, afwerk mogelijkheden of hoe je bestanden
aan kunt leveren. Repro VU maakt gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde
apparatuur waardoor veel opdrachten binnen een dag geleverd kunnen worden. 


Je kunt je opdrachten doorspreken aan de balie van Repro VU of voorzien van een duidelijke
instructie mailen naar print@vu.nl 


Betalen kan via kostenplaats, contant of pinnen aan onze balie.

----------

Repro VU print services provides copy and printing work primarily for students, employees
and companies around the VU Campus. 


Order managers give you advice on materials, finishing possibilities or how to deliver your
files. Repro VU uses the latest and most advanced equipment, so many orders can be
delivered within a day. 


You can explain your assignments at the desk of Repro VU or send a clear instruction by
email to print@vu.nl 


Payments are possible via budget number, cash or pins at our desk. Repro VU print services
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw, kamer KA-30
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 


Tel : 020 59 85932
Mail : print@vu.nl

Instagram


Website
Partners


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram